ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 (New Entrepreneurs Creation & Start-up 2016) สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 ได้ที่ >> ลงทะเบียนแบบแสดงเจตจำนง

*หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ