ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโครงการติวสอบตรง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโครงการติวสอบตรง

กำหนดการ

ผู้สมัครโครงการติวตรวจสอบรายชื่อ ลำดับ และจุดที่ลงทะเบียน และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ทางคณะผู้จัดโครงการได้กำหนดจุดการลงทะเบียน จำนวน 3 จุด ดังนี้

  • จุดที่ 1 รายชื่อผู้สมัครอักษร ก – ธ (ลำดับที่ 1- 400)
  • จุดที่ 2 รายชื่อผู้สมัครอักษร ธ – ร (ลำดับที่ 401- 800) พร้อมรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมติว เพิ่มเติม
  • จุดที่ 3 รายชื่อผู้สมัครอักษร ร– ฮ (ลำดับที่ 801- 1,200)

ด่วน**สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 คนแรกเท่านั้น
จะได้รับเอกสารติวและอาหารว่าง**

ติวเตอร์ของโครงการติวเป็นทีมงานจากสถาบันกวดวิชาก็อตไลท์  (ติวเตอร์พี่เบส)

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างานในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559  ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป  ณ  จุดที่ 2