ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยร่วมเสวนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อยกระดับศักยภาพการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยร่วมเสวนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อยกระดับศักยภาพการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี (บริเวณปีกซ้ายของหอประชุม) เวลา:(ลงทะเบียน) 9.00 – 9.30 น. (พิธีเปิด/เสวนา) 9.00 – 12.00 น. (Meet&Greet) 13.00 – 15.00 น. จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โปรดสำรองที่นั้งล่วงหน้า: ird@rmutt.ac.th หรือ โทร. 0-2549-4682,4687