เปิดรับสมัคร”โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับรองการรับรองหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันนี้ – 12 เมษายน 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย