โครงการ กล้านวัตกร รุ่นที่ 1: Innovative Thinking แนวคิดเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“กล้านวัตกร รุ่นที่ 1: Innovative Thinking แนวคิดเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 1: Innovative Thinking แนวคิดเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย นักบริหาร และผู้สร้างสรรค์ ให้ได้รับความรู้และเกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (สนช.)

รับสมัคร ด่วน! จำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น ปิดรับสมัครวันที่ 2 มีนาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ird.rmutt.ac.th  หรือแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์ (เบื้องต้น) ได้ที่ http://goo.gl/forms/t2SuUCZTW4

ผู้ประสานงาน: คุณพัชรินทร์ สว่างวัน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 02-549-4681 โทรสาร: 02-549-4680 มือถือ: 081-278-367 อีเมลล์: patcharin_s@rmutt.ac.th

Innovative Thinking
Innovative Thinking