ขอเชิญร่วมกดถูกใจแฟนเพจ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญร่วมกดถูกใจแฟนเพจ

ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
www.facebook.com/rmutt.klong6/

twitter
@pr_rmutt
twitter.com/pr_rmutt

Google+
plus.google.com/+rmutt

Youtube
@RmuttChannel
www.youtube.com/user/RmuttChannel

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0-2549-4990-2 โทรสาร 0-2549-4993