เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs คณะบริหารธุรกิจ เปิดอบรมหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ Joomla” อบรมวันที่ 20-21 ก.พ.59
คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ http://goo.gl/forms/Jjgl8EKHKp

20160208-Joomla

 

2. หลักสูตร “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้เงินกู้ สำหรับธุรกิจ SMEs” อบรมวันที่ 27 ก.พ. 59
คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ http://goo.gl/forms/ewJb49DlHh

20160208-SME-2

3. หลักสูตร “Thai SMEs Asean Plus” อบรมวันที่ 19 มี.ค. 59
คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ http://goo.gl/forms/X5UmSQ2q0j

20160208-SME

 

สถานที่จัดอบรม ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-549-3239 หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ที่แนบมาแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้