ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 พิเศษสำหรับการสอบรอบนี้ นักศึกษาป.ตรี ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.0 เป็นต้นไป สามารถสอบ FE ฟรี

วิชาที่เปิดสอบ
– Information Technology Passport Examination (IP)
– Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Training Center