รับสมัคร กรรมการสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้แทนสมาชิก

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้แทนสมาชิก โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร ในวันที่ 25 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-15.00 น.

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มมเติม 

กรรมการสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้แทนสมาชิก
635.2 KiB
228 Downloads
Details