น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตเราควรช่วยกันคิดประหยัดน้ำ

น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิต เราควรช่วยกันคิดประหยัดน้ำ

                    น้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ตลอดจนพืชถ้าขาดน้ำก็จะต้องแห้งเหี่ยวและเฉาตาย มนุษย์ต้องใช้น้ำอยู่กับชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใช้น้ำสำหรับดื่ม ใช้หุงต้มอาหาร ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ใช้ซักเสื้อผ้า ใช้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ในการเกษตรกรรม การทำเรือกสวนไร่นา ทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ก็ต้องใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งสิ้น
มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อขาดอาหารเป็นเดือน ๆ แต่ถ้าขาดน้ำเพียง 2-3 วัน มนุษย์อาจจะตายทันที ทั้งนี้เพราะน้ำเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากเราจึงควรช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะหากทรัพยากรน้ำเหลือน้อยลงหรือวันนึงที่หมดไป มนุษย์ทุกคนก็จะลำบากเพราะน้ำถือเป็นปัจจัยที่ 2 ในการดำรงชีวิตรองจาก OXYGEN เราทุกคนควรรู้คุณค่าของน้ำ ควรช่วยกันประหยัดน้ำไว้ใช้ได้นานเพื่อเราจะได้ไม่ขาดแคลนในอนาคต

อ้างอิง  http://www.oocities.org/e21oca/water.html