ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

20160401Archime01 20160401Archime02

20160401Archimedes3 20160401Archimedes1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ. ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว  อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ และนายปรัชญา พาลี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologiesจัดขึ้นที่ Sokolniki Exhibition and Convention Centre, exhibit hall 4 เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2559 – 1 เมษายน 2559

โดยมีผลงานที่ร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา X-Braille : Learn Fast, Learn Smart ได้รับรางวัลดังนี้
1.1 Gold medal-ARCHIMEDES
1.2 Special award จาก KIPA (Korean Invention Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี
1.3 Diploma certificate จาก Moscow, Russia Federation สหพันธรัฐรัสเซีย
1.4 Diploma certificate จาก รัฐการ์ตาร์
2.หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ Smart Book for All ได้รับรางวัลต่อไปนี้
2.1 Silver medal-ARCHIMEDES
2.2 Diploma certificate จาก Moscow, Russia Federation สหพันธรัฐรัสเซีย