คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก
– สาขาเทคนิคศึกษา
ระดับปริญญาโท
– สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
– สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
– สาขาการบริหารการศึกษา

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -549-3209
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าศึกษาต่อ ได้ที่ >> เว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษา

แสดงความคิดเห็น