กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) 2559

WANVISA PHOMANEE มีนาคม 29, 2016[0] COMMENTS Admissions 59  กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. 2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์ www.cuas.or.th 3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th 4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559 5. ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 8 สิงหาคม 2559  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด  ดูรายละเอียดและข้อกำหนดได้จากไฟล์แนบ  กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559	185.6 KB	2094 ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559	366.9 KB	1247    Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF Related posts:  ภาพข่าว: ครอบครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี and tagged กำหนดการ, Admissions 59, แอดมิสชั่น 59, admissions 2559. Bookmark the permalink. ← ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า → Comments are closed.  Quick link-to

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่  5 มิถุนายน 2559
เว็บไซต์ www.cuas.or.th
3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
5. ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : 27 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 8 สิงหาคม 2559


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด

ดูรายละเอียดและข้อกำหนดได้จากไฟล์แนบ

ปฏิทิน ADmissions ปี 59 ณ 1 เมย 59 (343.0 KiB, 830 downloads)

 

แสดงความคิดเห็น