ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว