ผังการเดินทางช่วง 12 และ 13 มีนาคม 2559 นี้

เตรียมความพร้อมสำรวจเส้นทาง สำหรับการเข้าสอบที่ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 นี้ ในช่วงช่วงเช้าและ ช่วงเร่งด่วน

1457708246882