ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’ 59 (ตลาดแรงงาน)

ขอเชิญเข้าร่วมงานราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’ 59 (ตลาดแรงงาน) ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับ บริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ ระบบลงทะเบียนนัดพบสถานประกอบการ

ผังการจัดงาน

20160225-map-jobrmutt59

 

กำหนดการพิธีเปิดงาน
ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’ 59 (ตลาดแรงงาน)
วันที่ 15-16 มีนาคม 2559
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15 มีนาคม 2559
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
– ลงทะเบียนนายจ้าง รับเอกสาร
– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน
– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
10.00 – 12.00 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง
12.00 – 13.30 น. – พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
13.30 – 14.00 น. พิธีการเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ’ 59 ”
– อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธีเปิดงาน
– พิธีกรกล่าวต้อนรับ
– การแสดงของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
– ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
– เข้าสู่พิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ’ 59 ”พร้อมถ่ายรูปที่ระลึก
– กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสาร จำกัด มอบของที่ระลึกให้แด่ประธานจัดงาน และประธานในพิธี
– ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธนายจ้าง
14.00 – 15.30 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง
15.30 – 16.00 น. ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณ
16 มีนาคม 2559  
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
– ลงทะเบียนนายจ้างรับเอกสาร
– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน
– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
10.00 – 15.30 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง
15.30 – 16.00 น. ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณ

ธัญบุรี 2