ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 19 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ (ชื่อเดิมคือห้องประชุมรินลอุบล) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี