โครงการอบรม ตำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

20151202-tea

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดโครงการอบรมหลักสูตร ” ตำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

เนื้อหาการอบรม
ทฤษฎี
• ชาเบญจเกสร
• ชาตรีผลา
• ชาธัญญรส (ตั้งตำรับใหม่)
• ชาทิพย์บงกช (ตั้งตำรับใหม่)
• สมุนไพรชงดื่มแก้อ่อนเพลีย 2 ตำรับ

ปฏิบัติ
• สอนทำชา จำนวน 3 ตำรับ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
3. สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 1,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงฝึกอบรม)
พิเศษ!!! สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี รับส่วนลด 10%

การชำระค่าลงทะเบียน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาเมืองเอกรังสิต
ชื่อบัญชี โครงการบริการสุขภาพ ปี 2556 หรือ พรทิพย์ ตันติวงศ์ เลขที่บัญชี 099-2-45359-7

ถ้าโอนเงินผ่านธนาคารอื่นๆ หรือผ่านทาง Mobile Banking จะขึ้นชื่อบัญชี พรทิพย์ ตันติวงศ์ ค่ะ
เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน ,สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มาที่ โทรสาร (Fax) : 02-592-1900 พร้อมทั้งโทรกลับมายืนยันการส่งเอกสารที่เบอร์ 02-592-1999 ต่อ 1405
สนใจติดต่อ โทร. 02-592-1999 ต่อ 1405
*** ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***