ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ในงาน SIIF 2015

SIIF2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน SIIF2015 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558

ชื่อผลงาน  :  “AIR YEN” A DEVICE FOR INCREASING EFFICIENCY AND DECREASING ENERGY CONSUMPTION OF THE AIR CONDITION SYSTEMS”

DR. KIATTISAK SANGPRADIT

รางวัลที่ได้รับ  Gold Prize ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2015) และรางวัล Outstanding Invention Award

SIIF2015 SIIF2015