คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Young MBA

Yong MBA

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Young MBAเริ่มรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์  http://www.grad.rmutt.ac.th/

สาขาที่รับสมัคร
การจัดการทั่วไป
การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิยายน พ.ศ.2558

เวลาและสถานที่เรียน
ช่วงเวลาเรียน วันเสาร์ 13.00 น. – 19.00 น. วันอาทิตย์ 9.00 น. – 16.00 น.
สถานที่เรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5494835-6 หรือ 084-9352662
email: mba_rmutt@hotmail.com หรือ mba_rmutt@yahoo.co.th