ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร. ธัญบุรี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ” รณรงค์ต่อต้านเหล้า/บุหรี่”

20151028-01sd

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร. ธัญบุรี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ” รณรงค์ต่อต้านเหล้า/บุหรี่”

เงื่อนไขผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด

  1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สื่อความหมายกะทัดรัด ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ความไม่เกิน 30 วินาที
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาเอง และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่น กรณีมีการป้องกันการละเมิด ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  3. ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
  4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานทางสื่อ Social Network ทุกชนิด เพื่อเป็นการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นการประกาศเกียรติคุณของเจ้าของผลงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ " รณรงค์ต่อต้านเหล้า/บุหรี่"
353.0 KiB
188 Downloads
Details

กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
–    วันที่ 13 – 24 ตุลาคม 2558 –    นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางwww.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th
–    วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 –     นักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวด“RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”โดยทีมผู้สมัคร(2 คน) www.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th
–    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 –        ทีมผู้สมัครส่งผลงานเป็นแผ่น CDได้ที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัย(ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการและนำเสนอผ่าน You Tube ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
–        วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2558 –    นักศึกษาโหวตเลือกสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติดโดยให้สิ้นสุดการโหวตในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
–    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 –        คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประกวดสื่อ“RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”เวลา 14.00 น.
–        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 –        ประกาศผลการประกวด“RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”ผ่านทาง www.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th

                       ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย โทร 0 2549 4010 , 0 2549 3676

ใบสมัคร ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ " รณรงค์ต่อต้านเหล้า/บุหรี่"
353.0 KiB
188 Downloads
Details