รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2/2558
280.7 KiB
669 Downloads
Details
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2/2558
248.5 KiB
1356 Downloads
Details

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
วันชำระเงินผ่านธนาคาร 15 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่ 12 ธันวาคม 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2558
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน สำหรับภาคปกติ 4 มกราคม 2559
สำหรับภาคพิเศษ 9 มกราคม 2559

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

วิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

  1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน
  4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2558
  5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว

20151020-01_grad

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2/2558
248.5 KiB
1356 Downloads
Details
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2/2558
280.7 KiB
669 Downloads
Details