โครงการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง (Thai Massage 150 hrs.) พร้อมเตรียมสอบฝีมือแรงงาน

20151020-01_tmc

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง (Thai Massage 150 hrs.)  พร้อมเตรียมสอบฝีมือแรงงาน

รายละเอียด

เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2558
จัดอบรม วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

เนื้อหาการอบรม

ทฤษฎี

 • ฤาษีดัดตน
 • ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการนวดไทย
 • ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
 • เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค
 • การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
 • การบันทึกผลการนวด
 • การนวดไทยแก้ไขอาการที่พบบ่อย
 • กฎหมายวิชาชีพ

ปฏิบัติ

 • ฤาษีดัดตน
 • ร่างกายของเรา(กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป)
 • การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
 • ธรรมะกับสมาธิ
 • การตรวจร่างกายเบื้องต้น
 • การนวดไทยแก้ไขอาการที่พบบ่อย
 • ฝึกประสบการณ์ในสถานบริการสาธารณสุข ( รพศ./รพช./สอ.) จำนวน 50 ชั่วโมง (เก็บ case)

เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 100 ชั่วโมง + เก็บ case 50 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 3. สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน  จำนวนเงิน 6,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงฝึกอบรม)

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาเมืองเอกรังสิต
ชื่อบัญชี โครงการบริการสุขภาพ ปี 2556 หรือ พรทิพย์ ตันติวงศ์
เลขที่บัญชี 099-2-45359-7
ถ้าโอนเงินผ่านธนาคารอื่นๆ หรือผ่านทาง Mobile Banking จะขึ้นชื่อบัญชี พรทิพย์ ตันติวงศ์ ค่ะ
เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน ,สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มาที่ โทรสาร (Fax) : 02-592-1900 พร้อมทั้งโทรกลับมายืนยันการส่งเอกสารที่เบอร์ 02-592-1999 ต่อ 1405

สนใจติดต่อ โทร. 02-592-1999 ต่อ 1405

*** ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***