ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำลูกประคบหน้าใส สิว และลดริ้วรอย 18 ตุลาคม 2558

20150923-ARIT-02

เปิดอบรมการทำลูกประคบหน้าใส สิว และลดริ้วรอย (Brightening , Acne and Anti Aging Compress Ball)

รายละเอียด

เปิดรับสมัครวันนี้ – 16 ตุลาคม 2558      จัดอบรม วันที่ 18 ตุลาคม 2558

เนื้อหาการอบรม

  • สอนทฤษฎีการทำลูกประคบ
  • สอนปฏิบัติการทำลูกประคบหน้าใส / หน้าสิว / ลดริ้วรอย
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ลูกประคบ

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  3. สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน  จำนวนเงิน 1,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงฝึกอบรม)

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาเมืองเอกรังสิต ชื่อบัญชี โครงการบริการสุขภาพ ปี 2556 เลขที่บัญชี 099-2-45359-7 ถ้าโอนเงินผ่านธนาคารอื่นๆ หรือผ่านทาง Mobile Banking จะขึ้นชื่อบัญชี พรทิพย์ ตันติวงศ์ ค่ะ เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน ,สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มาที่ โทรสาร (Fax) : 02-592-1900 พร้อมทั้งโทรกลับมายืนยันการส่งเอกสารที่เบอร์ 02-592-1999 ต่อ 1405

สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 02-592-1999 ต่อ 1405

*** ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***

หมายเหตุ  หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 4 คน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และจะคืนเงินค่าลงทะเบียนคืนค่ะ