นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย)

นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championships (โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา