ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 09.00 น.

ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร- เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

> วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาการผลิตพืช และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
> วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
และสาขาประมง ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
> วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

การแต่งกาย
1.วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.วันที่ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ใส่เสื้อสีเขียวคณะเทคโนโลยีการเกษตร กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ

หมายเหตุ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาประมง เข้ารับการปฐมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

สงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2592 1953, 0 2592 1955 ต่อ 2038, 0 2992 2483, 08 1404 8154 ในวัน เวลาราชการ อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมคณะฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทก.มทร.ธัญบุรี ที่ develops.agr.rmutt@facebook.com และ www.agr.rmutt.ac.th

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
47.1 KiB
316 Downloads
Details

20150728-01_agr

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
47.1 KiB
316 Downloads
Details