รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. โดยวิธีดูคะแนนสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
2. โดยวิธีการยื่นคะแนนสอบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม134.4 KiB837
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี121.0 KiB665
คณะวิศวกรรมศาสตร์170.8 KiB1020
คณะศิลปศาสตร์147.6 KiB745
คณะเทคโนโลยีการเกษตร154.9 KiB392
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน104.5 KiB641
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย107.1 KiB232

แสดงความคิดเห็น