รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. โดยวิธีดูคะแนนสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
2. โดยวิธีการยื่นคะแนนสอบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม134.4 KiB840
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี121.0 KiB678
คณะวิศวกรรมศาสตร์170.8 KiB1053
คณะศิลปศาสตร์147.6 KiB750
คณะเทคโนโลยีการเกษตร154.9 KiB395
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน104.5 KiB648
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย107.1 KiB237

แสดงความคิดเห็น