รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. โดยวิธีดูคะแนนสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
2. โดยวิธีการยื่นคะแนนสอบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม134.4 KiB881
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี121.0 KiB725
คณะวิศวกรรมศาสตร์170.8 KiB1161
คณะศิลปศาสตร์147.6 KiB784
คณะเทคโนโลยีการเกษตร154.9 KiB428
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน104.5 KiB683
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย107.1 KiB262

แสดงความคิดเห็น