ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและกำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ)

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดกรอบแนวคิด ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.8 MiB247
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย2.5 MiB313
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.3 MiB194