ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยได้จัดบริการให้แก่นักศึกษาระบบแอดมิสชั่น, เรียกเพิ่มเติม และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจในครั้งที่ 1 (เก็บตก) ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150622-01-SD