รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสาบันอุอมศึกษา ครั้งที่ 1/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 877
1.2 สานสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานนทั่วไป เลขที่อัตรา 933 และเลขที่อัตรา 941