อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”53.4 KiB296
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”60.5 KiB457

20150617-01_ird

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”
60.5 KiB
457 Downloads
Details
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”
53.4 KiB
296 Downloads
Details