เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 (ปิดรับสมัคร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 (หมดเขตรับสมัคร)

 • สายวิชาการ จำนวน 68 อัตรา
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
  – วุฒิปริญญาโท (5ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
  – วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
 • สายสนับสนุน จำนวน 33 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัคสอบระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครผ่านออนไลน์ >> คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบสมัครสอบออนไลน์<<