รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2 เข้ารับการทดสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

แบบทดสอบเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 200 ข้อ
– ทักษะการฟัง 100 ข้อ
– การอ่าน 100 ข้อ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอลภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2
18.8 KiB
510 Downloads
Details