ไวไฟหยอดเหรียญ

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน “เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ” เหมือนตู้น้ำดื่ม ตู้เติมเงินมือถือ ฯลฯ

โดยไม่ต้องมีการวางระบบเครือข่ายไม่ต้องเดินสาย LAN เพียงมีจุดในการวางอุปกรณ์ Access Point ที่สามารถกระจายสัญญาณได้ดี การทำงานของผู้ใช้หยอดเหรียญเข้าไปในเครื่องตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้ เครื่องจะพิมพ์ User Name และ Password ระบบจะทำการจับเวลาในการเข้าใช้งานและจะหยุดบริการเมื่อหมดเวลา การติดตั้งต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนา ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง จำนวนผู้ใช้งาน และรัศมีในการกระจายสัญญาณ ขณะที่การกำหนดค่าบริการเป็นรายนาที หรือชั่วโมงเท่านั้น และเตรียมเพิ่มเครื่องรับเงินแบบธนบัตร มีระบบทอนเงิน พร้อมกล้องวงจรปิดติดสัญญาณกันขโมยพร้อม

ไวไฟหยอดเหรียญ