ภาพข่าว: นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ขอรับบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล.ช่วยเนปาล