ช่วยเนปาล

นายศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี รณรงค์รับบริจาคเงินจากนักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี เพื่อส่งต่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลต่อไป สอบถามได้ที่ โทร.0-2549-4990-2 โทรสาร 0-2549-4993

 

ช่วยเนปาล