แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานน.ศ.

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการสอบถามภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเรื่องใดบ้าง ปรากฏว่าต้องการบัณฑิตที่ทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มีทั้งผู้จบ ม.6 และ ปวช. ซึ่งมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษา ม.6 ดังนั้นจึงมี นโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะขึ้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะใช้เวลาช่วงปิดภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนจะปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อจบด้วย

 

แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานน.ศ