แวดวงการศึกษา: ‘ธัญบุรี’ รับน.ศ.กว่าพันคน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลในระบบแอดมิสชั่นส์ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,195 คน อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 คน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 คน เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 5 คน ฯลฯ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครวันที่ 6-17 พฤษภาคม ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ สนใจสมัครผ่าน www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม

‘ธัญบุรี’รับน.ศ.กว่าพันคน