‘ธัญบุรี’ประยุกต์แพทย์แผนไทยสู่’บัวสปา’

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)เปิดตัว “บัวสปา” แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพร้อมให้บริการความงามแบบไทยอย่างครบวงจร

“อาจารย์จุฑารัตน์ สังข์ขวัญ”หัวหน้าบัวสปาวิทยาลัยแพทย์แผนไทย กล่าวว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ในการเรียนการสอนสาขาสุขภาพความงามและสปาเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนงร่วมกันได้แก่ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก โภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการนวดไทยและสปา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกกำลังกาย) การแพทย์แผนไทย สมุนไพร การสาธารณสุข ชีววิทยาเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเทคโนโลยีความงาม การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

“เรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการนำไปบูรณาการกับการทำงานในสายอาชีพของตนเอง โดยยึดหลักการเป็นนักศึกษานักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ “บัวสปา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพความงามและเป็นที่ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาไปในตัว”

สำหรับ”บัวสปา”เปิดให้บริการทั้งกระบวนการล้างสารพิษ บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรน ลดริ้วรอย การดีท็อกซ์ผิวโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ทั้งสิ้น อาทิ สครับรวงข้าวราชมงคล และ Oil Classic นวดน้ำมันรีดเส้นจากสมุนไพรไทยแท้ และประคบสมุนไพรจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นต้น

ประยุกต์แพทย์แผนไทย

ประยุกต์แพทย์แผนไทย