คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จะจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรม “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพ 10 โซน ได้แก่ สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจ สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีรักตับ สถานีการแพทย์แผนไทย สถานีการแพทย์แผน ตะวันออก สถานีฟัน และสถานีส่งเสริม สุขภาพ ซึ่งในทุกสถานีได้จัดโปรแกรม การตรวจสุขภาพ ไว้กว่า 20 รายการ อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจสมรรถภาพ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดบริเวณคอ เพื่อเช็คเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตรวจ จอประสาทตา ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เอกซเรย์ปอด เจาะเลือด หาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจสุขภาพฟัน การตรวจเส้นประธานสิบ การบำบัดโดยการฝังเข็ม ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

และในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน โดย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ พร้อมกับจะจัดเสวนา ในหัวข้อ “ร้อนจัด …ถึงแก่ชีวิตด้วยฮีตสโตรก (Heat Stroke)” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และทำให้เปิดอาการช็อกถึงแก่ชีวิตได้ ดำเนินรายการ โดย ทวีรัตน์ จิรดิลก

นอกจากนี้รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้ยกเว้นให้ผู้ที่จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพไม่ต้อง เสียค่าผ่านเข้า-ออกในระบบ เฉพาะที่สถานีบางหว้า ที่เป็นที่จัดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร.02-6177300 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ หรือศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส โทร.02-6176000 ทุกวัน

 

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี