ช่วยเนปาล

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมรณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เมื่อเร็วๆ นี้

ช่วยเนปาล