พลังโซลาร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และรับมอบโซลาร์รูฟ จาก กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้พลังโซลาร์