แปลงเศษไม้เป็นแจกันรักษ์โลก

จากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยังมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การคิดพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงยังเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา กลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ “จินต์จุฑา เผื่อนประไพ” นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ความโดดเด่น จากความคิดสร้างสรรค์ สินค้ารักษ์โลก ในรูปแบบ “ชุดแจกันจากเศษไม้แปรรูป” ขึ้นมา

“ชุดแจกันจากเศษไม้แปรรูป” คือ ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ที่สร้างสรรค์ขึ้น จากความต้องการตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง สำหรับคนที่หลงใหลในการแต่งบ้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“จินต์จุฑา” เล่าว่า โรงงานหลายๆ แห่งใช้วัสดุไม้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นงาน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานทำบูธ ทำฉาก และงานโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะมีเศษไม้ที่เหลือใช้จากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดทิ้งโดยการเผาหรือฝัง ซึ่งไร้ประโยชน์และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ความคิดในการนำเศษไม้มาใช้จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะไม้แปรรูปที่มีเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้มีสีเข้ม ค่อนไปทางสีแดง มีความแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้มะม่วง

เธอเลือกคละชนิดคละสี มาออกแบบและพัฒนาเป็นชุดแจกัน เป็นการสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับเศษไม้เหล่านั้น โดยได้แรงบันดาลใจในการสร้างเป็นแจกัน จากความเป็นเหลี่ยมมุมและพื้นผิวจากรูปทรงของก้อนหินต่าง ๆ ซึ่งมีความสวยงามในตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยการออกแบบจะนำลักษณะของก้อนหินที่มีทั้งกลมๆ แป้นๆ หรือเป็นเหลี่ยม แล้วนำมาดัดแปลงใส่จินตนาการเข้าไป สร้างดีไซน์ให้แปลกแตกต่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในประโยชน์ใช้สอย ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการผลิต ใช้เทคนิคการผลิตด้วยวิธีการกลึงไม้ให้เป็นรูปทรงพื้นฐาน แล้วนำมาขัดแต่ง ตัด ให้เกิดรูปทรงใหม่ตามที่ต้องการ และใช้เทคนิคการจัดโทนสีอย่างกลมกลืน มีความประณีต และเน้นรูปลักษณ์ที่มีความร่วมสมัย การออกแบบแจกันนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ แบบแรกเป็นแจกันชุด ซึ่งมีความพิเศษ คือสามารถต่อกัน หรือถอดมาโชว์แบบแยกชิ้นเดี่ยวๆ ได้ แบบที่ 2 เป็นแจกันคู่ และแบบที่ 3 เป็นแจกันเดี่ยวทรงเตี้ย

งานชุดนี้ เป็นผลงานคอลเลกชันแรกของ “จินต์จุฑา” เธอยังมีความกระตือรืนร้นในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร และการศึกษาดูงานต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการด้านจัดและจำหนายดอกไม้   และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้ และมีความตั้งใจที่เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ตลาดอาชีพทางด้านศิลปะและจะสร้างสรรค์ และเธอจะผลิตผลงานใหม่ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งคือตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

20150507-11

เศษไม้เป็นแจกันรักษ์โลก