คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เชิญเข้าร่วมนิทรรศการ “ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” (An Art Exhibition to honour good citizens) ปี 2558 ผลงานของนายไกรสร ประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แนวคิดนำเรื่องราวพลเมืองดี เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่คิดถึงชีวิตตนเอง แม้กระทั่งต้องเสียชีวิตลงมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรมเพื่อยกย่องพลเมืองดี ให้ประชาชนรุ่นหนลังได้ระลึกถึง และตระหนักถึงการทำความดีต่อสังคม ทั้งนี้ ปีนี้ นำเรื่องราว นายประมวน สุวรรณโรจน์ พนังงาน ขับรถพลเมืองดี ที่ขับรถบรรทุกหกล้อ หยุดจอดช่วยรถกระบะซึ่งจอดเสียข้างทาง แต่ถูกชนท้ายจนเป็นเหตุให้นายประมวลต้องเสียชีวิตลง จัดแสดงบริเวณ ถนนธัญบุรี-วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถึง 30 พ.ค. 2558 เปิดให้เข้าชมทุกวัน สอบถามโทร.08-4123-2557

ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี