มทร.ธัญบุรีสั่ง2คณะปูพื้นฐานวิชาช่างเน้นทักษะปฏิบัติ-ตอบโจทย์ตลาดเล็งบัณฑิตรู้งาน

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา แต่จากการสำรวจในช่วงที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรม ศาสตร์และคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพราะมาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เตรียมขึ้นชั้นปีที่ 2 ของทั้งสองคณะดังกล่าว ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน สามารถนำความรู้พื้นฐานไปต่อยอดได้

“ในช่วง 4 สัปดาห์แรก นักศึกษากลุ่มนี้ประมาณ 1,400 คน ต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ จากนั้นใน 4 สัปดาห์หลัง จึงเริ่มเรียนพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ โดยการเรียนพิเศษนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนจะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ มีนโยบายจะดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ทุกปีสำหรับเด็กปี 1 เพื่อเติมเต็มในส่วนที่นักศึกษายังขาด” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้าน ผศ.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ 10 สาขาวิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ได้หมุนเวียนเรียนมทร.ธัญบุรีสั่ง2คณะปูพื้นฐานวิชาช่างเน้นทักษะปฏิบัติ-ตลาดเล็งบัณฑิตรู้งาน