วงการพระสุดสัปดาห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสร้าง เหรียญพระพุทธพิริยมงคล ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย รุ่น 1 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรก ด้านหลังตราพระนามาภิไธย สธ ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี 2 ขนาดด้วยกัน คือ พิมพ์ใหญ่ สูง 3.7 เซนติเมตร และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 เซนติเมตร โดยทั้งสองขนาดนี้สร้างเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดงและเนื้อทองคำ……แบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสูง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยาร้อน สองหน้า น้ำเงินทั้งสองหน้า ครุฑลงสีเครื่องทรง, เนื้อทองแดง ซาติน, เนื้อทองแดง จ่าสะอาด และเนื้อทองคำ ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาหรือสั่งจองได้ที่กองประชา สัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียด โทร.0-2549-4990-2

 

วงการพระสุดสัปดาห์

วงการพระสุดสัปดาห์วงการพระสุดสัปดาห์