รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน ชั้นปีที่ 3 โครงการการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดตัวชี้วัดตัวหนึ่งด้านคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตราชมงคลด้านภาษาอังกฤษโดยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานโทอิค ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่กันทั่วโลก ในระดับคะแนนที่  500

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >> คลิ๊ก<< 

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน ชั้นปีที่ 3 โครงการการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค
107.6 KiB
1256 Downloads
Details