ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คะแนนต่ำกว่า 30% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
518.7 KiB
1775 Downloads
Details

 

ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
518.7 KiB
1775 Downloads
Details