พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

20150221

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” จากพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)