20150514

เตรียมพร้อมสมัครงานด้วยการทำ Resume อย่างมืออาชีพ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำ Resume online เพื่อใช้สำหรับสมัครงาน